Program

"W ramach obozu przewidywane są następujące warsztaty: fotograficzne (kadrowanie, ekspozycja, edycja zdjęć, plenery), dziennikarskie (przede wszystkim dziennikarstwo internetowe, ale nie tylko), muzyczne (w tym z muzyki cerkiewnej), teatralne, wideo (obraz, dźwięk, światło, scenariusz, realizacja), kulinarne, plastyczne (pisanie ikon). Różnorodność propozycji warsztatowych wymaga podziału uczestników na grupy i wyboru kilku kategorii, wpłynie to na jakość przekazanej wiedzy.

Szczególny charakter organizowanemu obozowi nada miejsce jego realizacji. Akademia Supraska mieści się w kompleksie budynków związanych z prawosławnym monasterem w Supraślu. W związku z tym podczas trwania obozu młodzi ludzie będą mogli aktywnie pracować na rzecz monasteru (prace porządkowe, przygotowanie miejsca do święta), dzięki czemu ruch fizyczny połączą z bezinteresowną pracą dla dobra innych.

Warto dodać także informację o wstępnym szkoleniu liderów – pomoże to w przyszłości w wykreowaniu liderów w środowiskach polonijnych za granicą. Uczestnicy obozu dzięki warsztatom będą mieli okazję wypracować kompetencje twórcze, a także zdolności przywódcze. Młodzi ludzie biorący w nim udział będą mogli stać się liderami swoich społeczności i działać aktywnie na rzecz Polonii wykorzystując umiejętności i wiedzę zdobyte podczas obozu.